Akademik Kurul

HAKİMLER

Hâkim İlhan KARA (Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı) 

Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU (Ankara 6. Tüketici Mah. Hâkimi)

Hâkim Sabri Lider ŞENGÜL (Gebze Hâkimi) 

 

AKADEMİSYENLER

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em. ve İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi Em.)

Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi Em.)

Prof. Dr. Turgut ÖZ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Samim ÜNAN (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Tamer İNAL (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU  (Özyeğin Üniversitesi)

Prof. Dr. Faruk ACAR (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ  (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayhan KORTUNAY (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Erzincan Üniversitesi)

Doç. Dr. Melek Bilgin YÜCE (Yeditepe Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Murat ŞAHİN (Celal Bayar Üniversitesi) 

Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem SANLI (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sera Reyhani YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Umut YENİOCAK (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi)

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu - Araştırmacı - Yazar)

İsmet DEMİRAĞ (Sigorta Tahkim Komisyonu Hakemi)

 

AVUKATLAR

Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)

 

BÜROKRAT ve SEKTÖR TEMSİLCİLERİ

Ahmet YILMAZ (BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı)

D. Murat ERGİN (Finansal Planlama Derneği Başkanı - Ekspres Yatırım Genel Müdürü)

Özcan PEKTAŞ (E. TKPG Genel Müdürü) 

Yalçın KARAPINAR (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Üyesi ve Ekspres Yatırım Genel Müdür Yardımcısı)