1. GÜN : 19 KASIM PERŞEMBE

08.00 – 09.30 KAYIT İŞLEMLERİ
09.30 – 10.30 İLK SÖZLER

Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üni. Hukuk Fakültesi Dekanı)
Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)
Doğan Murat ERGİN (FPD Başkanı)
Özlem DENİZMEN (FODER Başkanı)

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL (Doğuş Üni. Rektörü)
Erkan YARDIMCI (Rekabet Kurumu Başdanışmanı)

10.30 – 11.00

TÜKETİCİ HUKUKUNA SAYGI 2015 ÖDÜL TÖRENİ

11.00 – 12.00

1. OTURUM

TÜKETİCİ HUKUKUNDA YARGILAMA ve USUL HUKUKU KURALLARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi)

Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU  (Ankara 6. Tüketici Mah. Hâkimi) : Tüketici Uyuşmazlıkları Açısından Tüketici Kavramı

Yrd. Doç. Dr. Ertan YARDIM (Kadir Has Üniversitesi) : Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Yerine Getirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR  (İstanbul Bilgi Üniversitesi) : Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Zorunluluğu Bulunan Taleplerde İlâmsız İcra Yolunu Kapatan Yeni Yargıtay İçtihadının Düşündürdükleri

12.00 – 13.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
13.00 - 14.00 ÖĞLE ARASI
14.00 – 14.45 2. OTURUM

REKABET HUKUKUNDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Oturum Başkanı: Erkan YARDIMCI (Rekabet Kurumu Başdanışmanı)

Metin PEKTAŞ (Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı)  : Perakende Elektrik Pazarına Yönelik Son Dönem Rekabet Hukuku İncelemeleri ve Tüketicilere Yönelik Sonuçlar

Mert KARAMUSTAFAOĞLU (Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı): Elektrik Piyasalarında Tüketicinin Korunması Ve Rekabet Hukuku İlişkisi

Hâkim İlhan KARA (Ankara 7. Ticaret Mahkemesi Başkanı) : Finansal Kurumlarının ve Bankaların Tüketiciden Aldıkları Haksız Masrafların İadesi ve Rekabet Kurulu Kararlarının Bu Alandaki Etkisi

14.45– 15.15

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

15.15– 16.15

3. OTURUM

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi Em. ve İstanbul Kültür Üniversitesi) :Kentsel Dönüşümde Hukuka Aykırı Uygulamalar: 6306 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Gözlemler

Doç. Dr. Emrehan İNAL (İstanbul Üniversitesi) : Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması

Yrd. Doç. Dr. Umut YENİOCAK (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi) : Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkını Sınırlandıran Haksız Şart Uygulamaları

16.15 – 17.15

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

17.15 – 17.30

Çay Kahve Molası

17.30 – 18.30

4. OTURUM

REKLAM ve E- TİCARET SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU  (Beykent Üniversitesi) : Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri ve Tüketicinin Korunması

Doç. Dr. Murat AYDOĞDU (Dokuz Eylül Üniversitesi) : Rahatsız Edici Ticari Elektronik İletilerde Tüketicinin Haklarının Korunması

Özcan PEKTAŞ ( E. Reklam Kurulu Başkanı ) : Gıda Takviye Ürünleri Reklamları

18.30 – 19.15

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

19.15

1. Gün Kapanışı

2. GÜN: 20 KASIM CUMA

09.30 – 10.30

5. OTURUM

TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayfer Uyanık ÇAVUŞOĞLU  (Koç Üniversitesi) : Turizmde Yabancı Tüketicilerin Hukuki Sorunları

Doç. Dr. Murat TOPUZ (Marmara Üniversitesi) :Türk Hukukunda Normatif Zararın Tazmininin Somut Bir Düzenlemesi Olarak TKHK Çerçevesinde Boşa Harcanan Tatil Zamanı İçin Talep Dilen Tazminat

Doç. Dr. Ömer ÇINAR  (İstanbul Şehir Üniversitesi) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri

10.30 – 11.00

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

11.00 – 11.15

Çay Kahve Molası

11.15 – 12.15

6. OTURUM

OTOMOTİV ve GIDA SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Turgut ÖZ  (Galatasaray Üniversitesi)

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR (Erzincan Üniversitesi) : Yeni TKHK ve TBK Çerçevesinde Otomotiv Sektöründe Satıcının Ayıplı maldan Dolayı Sorumluluğu

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI  (Anadolu Üniversitesi) : Otomotiv Sektörü Bakımından Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Dr. Özlem TÜZÜNER (Tüketici Hukuku Enstitüsü) : Dipsomanik Alkollü İçecek Tüketicisini Koruyucu Önlemlerin Mukayeseli Hukuk Perspektifinde Değerlendirilmesi

12.15 – 13.00

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

13.00 - 14.30

ÖĞLE ARASI

14.30 – 15.30

7. OTURUM

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat İNCEOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)  : Telekomünikasyon Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri

Özgür Fatih AKPINAR  (BTK Tüketici Hakları Daire Başkanı) : Elektronik Haberleşme Sektöründe Taahhütname ve Uygulamaları

Bilge UZ (BTK Bilişim Baş Uzmanı) : Abonelik Sözleşmelerinde Hukuki Güvenliğin Sağlanması

15.30 – 16.00

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

16.00 – 16.15

Çay Kahve Molası

16.15 – 17.30

8. OTURUM

TIP  ve İLAÇ SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi) : 

Prof. Dr. Tamer İNAL (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)  : Tıp ve İlaç Sektöründe Ürün Güvenliği

Prof. Dr. Nevzat ALKAN (İstanbul Üniversitesi) : Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında Bilirkişilik Yaklaşımları

Yrd. Doç. Dr. Sera Reyhan YÜKSEL (Doğuş Üniversitesi) : Hekimin Uyguladığı İlaç Tedavisinden Doğan Zararlardan Hastanın TKHK  Kapsamında Korunması

Dr. Özlem TÜZÜNER (Tüketici Hukuku Enstitüsü) : Anoreksiya Ve/Veya Bulumiya Nervozalı Ergin Tüketicinin Tedavi Hizmetini Ret Beyanı Üzerine Düşünceler Ve Hükümsüzlük İhtimaline Bağlı Tüketici Hukukunu İlgilendiren Sonuçlar

17.30 – 18.30

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

18.30

2. Gün Kapanışı

3. GÜN: 21 KASIM CUMARTESİ

11.30 – 12.30

9. OTURUM

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Atilla ALTOP (İstanbul Kültür Üniversitesi) : 

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi) :  Bankacılık Uygulamasında Şahsi Teminatlar ve Tüketicinin Korunması

Prof.  Dr. Burak ÖZEN (Marmara Üniversitesi): Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Yer Alan Muacceliyet Koşullarının Kefile Etkisi

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ  (Kocaeli Üniversitesi) :Konut Finansmanı Sözleşmelerinde Refinansman, Faiz Değişikliği, Vadenin Kısaltılması veya Uzatılmasına İlişkin Anlaşmalar ile Erken Ödeme Cezası

12.30 – 13.30

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

13.30 – 15.00

ÖĞLE ARASI

15.00 – 15.50

10. OTURUM

AVUKATLIK SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL  (Ankara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi) :Avukatın Özen Yükümlülüğü ve Tüketicinin Korunması

Yargıtay Üyesi Candaş İLGÜN  (Yargıtay 13. HD) : Yeni TKHK'nun Avukatlık Sözleşmelerine Etkisi

Ertuna KARA (Tüketici Hukuku Ödev Yarışması 1.si) : T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/10571 KARAR NO : 2015/8738 TARİH : 18/03/2015 kararının incelenmesi

15.50 – 16.30

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

16.30 – 16.45

Çay Kahve Molası

16.45 – 17.45

11. OTURUM

SİGORTACILIK – TAŞIMACILIK ve ENERJİ SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Halil AKKANAT (Türk Alman Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÇEKER  (Çukurova Üniversitesi) : Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesine İlişkin Tüketici Hukuku Sorunları

Yargıtay Üyesi Yusuf MEMİŞ  (Yargıtay 3. HD ) :Elektrikte Kayıp Kaçak Davaları ve diğer Abonelik Sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda Yargıtay Uygulaması

Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu - Araştırmacı - Yazar) :Karayoluyla Yolcu Taşımada Taşımacının, Sigortacının Ve Devletin Sorumluluğu

17.45 – 18.45

Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)

18.45

3. Gün Kapanışı