Akademik Kurul

HÂKİMLER
1 Yargıtay Üyesi Candaş İLGÜN (Yargıtay 13. HD.)
1 ( )
AKADEMİSYENLER
1 ( )
AVUKATLAR
1 Hakan TOKBAŞ ((Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı))
BÜROKRAT ve SEKTÖR TEMSİLCİLERİ

** Akademik kurulumuz, yerli ve yabancı akademisyenler ile kongre tarihine kadar düzenli olarak güncellenecektir.