1. GÜN : 20 KASIM PERŞEMBE

08.00 – 09.30 KAYIT İŞLEMLERİ
09.30 – 11.00 İLK SÖZLER
Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)
Ramazan ERSOY (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü)
Hilmi TÜRKMEN (Üsküdar Belediyesi Başkanı)
Nurettin CANİKLİ (TC Gümrük ve Ticaret Bakanı)*

11.00 – 11.30 TÜKETİCİ HUKUKUNA SAYGI 2014 ÖDÜL TÖRENİ
11.30 – 13.00
1. OTURUM 1. SALON
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI - 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Yeşim ATAMER  (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Tüketici Sözleşmelerinde Ücret Denetimi
Doç. Dr. Burak ÖZEN  (Marmara Üniversitesi)
Tüketici Kredilerinde Cayma Hakkının Kullanılması
Hâkim İlhan KARA  (Ankara 7. Tüketici Mah. Hâkimi)
6502 Sayılı Tüketici Kanununa Göre Bireysel Bakancılık İşlemlerinde Banka Masrafları
Kemal ÇELİK (BDDK)
Finansal Tüketicilerden Alınan Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hakkında BDDK’nın Görüş ve Düşünceleri

13.05 – 13.10 Ara
13.10 – 14.10 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
13.15 – 14.00
SALON
2

2. OTURUM 2. SALON
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI - 2
Oturum Başkanı:
Prof. Dr Evgen Gülçin ELÇİN GRASSİNGER (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÇEKER  (Çukurova Üniversitesi)
Tüketici Hukuku Açısından Bankacılıkta Faiz Uygulamaları
Doç. Dr. Ebru CEYLAN  (İstanbul Aydın Üniversitesi)
6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Kredi Kartları İle İlgili Düzenlemeler

14.15 – 15.15 Öğle Arası
15.15 – 16.15
3. OTURUM 1. SALON
YENİ KANUNA GENEL BAKIŞ

Oturum Başkanı: Ramazan ERSOY (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü)

Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU  (Ankara 6. Tüketici Mah. Hâkimi)
Tüketici Yargısında Manevi Tazminat
Bayram UZUNOĞLAN (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı)
6502 Sayılı Kanun'un Getirdiği Yenilikler ve Piyasaya Etkileri
Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ  (İstanbul Şehir Üniversitesi)
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Genel Bir Bakış

16.15 – 16.20 Ara
16.20 – 17.20 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.25 – 17.25
SALON
2

4. OTURUM 2. SALON
BORSA VE SERMAYE PİYASASI  İLE SİGORTACILIK SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU ve UYGULAMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali PASLI  (İstanbul Üniversitesi)
Yatırımcı mı Tüketici mi?
Yrd. Doç. Dr. Nesrin Akın SUNAY (Doğuş Üniversitesi)
6502 Sayılı Yasa ve İlgili Yönetmelik Taslağı Kapsamında Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler
Dr. Fatma Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER (Hazine Müsteşarlığı)
Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Sigorta Sözleşmelerinin Durumu

17.25 – 17.30 Ara
17.40 – 18.30
5. OTURUM 1. SALON
TÜKETİCİ HUKUKUNDA YARGILAMA ve USUL HUKUKU KURALLARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR  (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinde Gider ve Vekâlet Ücreti
Hâkim Hilmi ŞEKER  (İstanbul 9. İcra Mah. Hâkimi)
Optimum Gözetilmenin İzlemesi Gereken Strateji

18.30 – 19.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
19.00 1. Gün Kapanışı

2. GÜN, 21 KASIM CUMA

10.00– 10.30 İlk Sözler
Kenan TÜRK (Rekabet Kurulu II. Başkanı)
Dr. Tayfun ACARER (BTK Başkanı)
10.30 – 11.30
6. OTURUM 1. SALON
TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil AKKANAT (Türk Alman Üniversitesi)

Özgür Fatih AKPINAR  (BTK Tüketici Hakları Daire Başkanı)
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Haklarına Yönelik Güncel Düzenlemeler
Doç. Dr. Melikşah YASİN (İstanbul Üniversitesi)

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İkincil Düzenlemelerinde Sektörel Regülasyonların Dikkate Alınması
Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER ( İstanbul Üniversitesi )
Elektronik Haberleşme Sektöründe İşletmecilerin Tüketicileri Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Uyarı Tonu

11.30 – 11.35 Ara
11.35 – 12.30 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
11.45 – 12.30
SALON
2

7. OTURUM 2. SALON
GARANTİ HUKUKU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet YAVUZ (Marmara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI  (Anadolu Üniversitesi)
Garanti Belgesine ve Satış Sonrası Hizmetlere İlişkin Uygulamadaki Sorunların Eski ve Yeni Yasal Düzenlemeler Kapsamında Değerlendirilmesi
Hâkim Sevtap KAYA  (İstanbul 3. Tüketici Mah. Hâkimi)
4077 ve 6502 Sayılı Kanunlarda Garanti Hükümlerinin Karşılaştırması

12.30 – 12.35 Ara
13.35 – 13.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
12.40 – 13.20
8. OTURUM 1. SALON
REKABET HUKUKUNDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Oturum Başkanı: Erkan YARDIMCI (Rekabet Kurumu Başdanışmanı)

Mert KARAMUSTAFAOĞLU (Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı)
Akaryakıt Sektöründe Şeffaflık Kapsamında Tüketici Bilgilendirme Platformları
Neşe Nur ONUKLU (Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı)
Sistem Pazarlarında Rekabet, Geçiş Maliyetleri ve Tüketicilere Etkileri

13.20 – 14.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
14.00 – 15.00 Öğle Arası
15.00 - 16.00
9. OTURUM 1. SALON
TIP ve İLAÇ SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayfer Uyanık ÇAVUŞOĞLU  (Koç Üniversitesi)
Sağlık Turizmi Açısından Tüketicinin Hukuki Statüsü
Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu - Araştırmacı - Yazar)
Tüketici Yasası Can Zararlarına Uygulanamaz!
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL  (Ankara Üniversitesi)
Hasta ve Hekim Arasında Kurulan Sözleşmeler Bakımından Tüketicinin Korunması

16.00 – 16.05 Ara
16.05– 17.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.10 - 17.10
SALON
2

10. OTURUM 2. SALON
REKLAM ve GIDA SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Prof. Dr. Çetin ARSLAN (Hacettepe Üniversitesi)
Hukuka Aykırı Ticari Reklam Nedeniyle Verilen İdari Para Cezasına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER  (Uluslararası Antalya Üniversitesi)
Helâl Sertifikasının Türk Medenî Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi
Nuray İBRAHİMOĞLU (GGD Yönetim Kurulu Üyesi)
Medyanın Gıda Güvenliği Algısına Etkisi

17.10 - 18.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
18.00 2. Gün Kapanışı

3. GÜN, 22 KASIM CUMARTESİ

10.30 – 11.00 İlk Sözler
Ercüment ERDEM (E-TİCAD Başkanı)
Kaan Dönmez (HIZLIAL Genel Müdürü)

11.00 – 12.30
11. OTURUM 1. SALON
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Oturum Başkanı: Yargıtay Üyesi Mehmet Handan SURLU  (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı)

Prof. Dr. Turgut ÖZ  (Galatasaray Üniversitesi)
Konusu Taşınmaz olan Tüketici Sözleşmelerinde Geçerlilik ve Borca Aykırılık
Prof. Dr. Tamer İNAL (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)

Tüketici Hukuku'nda Tüketim Malı-Yatırım Malı Ayırımının Yapılması Gerekliliği
Prof. Dr. Faruk ACAR  (Marmara Üniversitesi)
Konut Finansmanı Sözleşmesi
Doç. Dr. Sezer ÇABRİ  (Kocaeli Üniversitesi)
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a Göre Ön Ödemeli Konut Satışı

12.30 – 13.30 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
13.30 – 14.30 Öğle Arası
14.30 – 15.30
12. OTURUM 1. SALON
E-TİCARET SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Oturum Başkanı: Yargıtay Üyesi Candaş İLGÜN  (Yargıtay 13. HD)

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU  (Beykent Üniversitesi)
İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Tüketicinin Korunması
Olgu TAŞKIRAN (Hızlıal Baş Hukuk Müşaviri)
Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un E-Ticaret Sektörüne Yansımaları
Tolga YÜCEL (Eticad Başkan Danışmanı)
Dijital Gelecek: Tüketim Değişirse, Hukuk İhtiyacı da Değişir Mi?

15.30 – 15.35 Ara
15.35 – 16.30 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
15.45 – 16.30
SALON
2

13. OTURUM 2. SALON
TURİZM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi)

Doç. Dr. Ömer ÇINAR  (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Paket Tur Sözleşmelerine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Murat ÖZSUNAY  (İstanbul ve Frankfurt/M Baroları Üyesi)
AB veAlman Hukukunda Paket Tur Sözleşmeleri

16.30 – 16.35 Ara
16.35 – 17.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.45 - 17.45
14. OTURUM 1. SALON
SİMSARLIK, ENERJİ  ve OTOMOTİV SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Yargıtay Üyesi Candaş İLGÜN  (Yargıtay 13. HD)
6502 Sayılı Kanuna Göre Simsarlık Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
Yargıtay Üyesi Yusuf MEMİŞ  (Yargıtay 3. HD)
Elektrik Abone Sözleşmelerinde Yargıtay HGK’nun ve 3. HD’nin Uygulamaları
Doç. Dr. Murat AYDOĞDU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ayıplı Araç Satışlarında Tüketici Hakları, Özellikle Ayıplı Araç Değişimi ve İadelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Sorumlu Kişi/Kişiler

17.45– 18.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
18.45 3. Gün Kapanışı