Akademik Kurul

HÂKİMLER
1 Yargıtay Üyesi Mehmet Handan SURLU  (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Onursal Başkanı)
2 Yargıtay Üyesi Candaş İLGÜN  (Yargıtay 13. HD Üyesi)
3 Yargıtay Üyesi Yusuf MEMİŞ  (Yargıtay 3. HD Üyesi)
4 Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU  (Ankara 6. Tüketici Mah. Hâkimi)
5 Hâkim İlhan KARA  (Ankara 7. Tüketici Mah. Hâkimi)
6 Hâkim Sevtap KAYA  (İstanbul 3. Tüketici Mah. Hâkimi)
7 Hakim Hilmi ŞEKER  (İstanbul 9. İcra Mah. Hâkimi)
AKADEMİSYENLER
1 Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY  (İstanbul Üniversitesi)
2 Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN (İstanbul Üniversitesi)
3 Prof. Dr. İlhan ULUSAN  (İstanbul Kültür Üniversitesi)
4 Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK  (Doğuş Üniversitesi)
5 Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK  (Doğuş Üniversitesi)
6 Prof. Dr. Cevdet YAVUZ  (Marmara Üniversitesi)
7 Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ  (Galatasaray Üniversitesi)
8 Prof. Dr. Turgut ÖZ  (Galatasaray Üniversitesi)
9 Prof. Dr. Halil AKKANAT (Türk Alman Üniversitesi)
10 Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER (Yaşar Üniversitesi)
11 Prof. Dr. Tamer İNAL (İstanbul Esenyurt Üniversitesi)
12 Prof. Dr. Evgen Gülçin ELÇİN GRASSİNGER (İstanbul Üniversitesi)
13 Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU  (Beykent Üniversitesi)
14 Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL  (Ankara Üniversitesi)
15 Prof. Dr. Mustafa ÇEKER  (Çukurova Üniversitesi)
16 Prof. Dr. Yeşim ATAMER  (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
17 Prof. Dr. M. Alper GÜMÜŞ  (İstanbul Şehir Üniversitesi)
18 Prof. Dr. Faruk ACAR  (Marmara Üniversitesi)
19 Prof. Dr. Çetin ARSLAN (Hacettepe Üniversitesi)
20 Doç. Dr. Burak ÖZEN  (Marmara Üniversitesi)
21 Doç. Dr. Melikşah YASİN (İstanbul Üniversitesi)
22 Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER (İstanbul Üniversitesi)
23 Doç. Dr. Murat AYDOĞDU (Dokuz Eylül Üniversitesi)
24 Doç. Dr. Ebru CEYLAN  (İstanbul Aydın Üniversitesi)
25 Doç. Dr. Ayfer Uyanık ÇAVUŞOĞLU  (Koç Üniversitesi)
26 Doç. Dr. Sezer ÇABRİ  (Kocaeli Üniversitesi)
27 Doç. Dr. Ömer ÇINAR  (İstanbul Şehir Üniversitesi)
28 Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR  (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
29 Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER  (Uluslararası Antalya Üniversitesi)
30 Yrd. Doç. Dr. Ali PASLI  (İstanbul Üniversitesi)
31 Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI  (Anadolu Üniversitesi)
32 Yrd. Doç. Dr. Nesrin Akın SUNAY (Doğuş Üniversitesi)
33 Çelik Ahmet ÇELİK (Tazminat Hukukçusu - Araştırmacı - Yazar)
AVUKATLAR
1 Hakan TOKBAŞ  (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)
2 Murat ÖZSUNAY  (İstanbul ve Frankfurt/M Baroları Üyesi)
BÜROKRAT ve SEKTÖR TEMSİLCİLERİ
1 Erkan YARDIMCI  (Rekabet Kurumu Başdanışmanı)
2 Ramazan ERSOY  (Reklam Kurulu Başkanı)
3 Özgür Fatih AKPINAR  (BTK Tüketici Hakları Daire Başkanı)
4 Bayram UZUNOĞLAN (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı)
5 Dr. Fatma Dilek KABUKÇUOĞLU ÖZER (Hazine Müsteşarlığı)
6 Mert KARAMUSTAFAOĞLU (Rekabet Kurumu Rekabet Baş Uzmanı)
7 Neşe Nur ONUKLU (Rekabet Kurumu Rekabet Baş Uzmanı)
8 Kemal ÇELİK (BDDK)
9 Olgu TAŞKIRAN (Hızlıal Baş Hukuk Müşaviri)
10 Tolga YÜCEL (Eticad Başkan Danışmanı)
11 Nuray İBRAHİMOĞLU (Gıda Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

** Akademik kurulumuz, yerli ve yabancı akademisyenler ile kongre tarihine kadar düzenli olarak güncellenecektir.