1. GÜN : 21 KASIM PERŞEMBE

08.00 – 10.00 KAYIT İŞLEMLERİ
10.00 - 11.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Av. Hakan TOKBAŞ
Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Nuri CERANOĞLU
Doğuş Üniversitesi Rektörü
Erkan YARDIMCI
Rekabet Kurumu Başdanışmanı
Hayati YAZICI
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı

11.00 – 12.00 TÜKETİCİ HUKUKUNA SAYGI 2013 ÖDÜL TÖRENİ
12.00 – 13.30
1. OTURUM: BANKACILIK VE SERMAYE PİYASASI SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Alt Başlık: Bankacılık Sektörü
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU (Beykent Üniversitesi)
Mortgage Kredilerinde Temerrüt ve Temerrüdün Sonuçları
Doç. Dr. Burak ÖZEN (Marmara Üniversitesi)
Tüketici İşlemlerinde Kişisel Teminatlar
Hâkim İlhan KARA (Ankara 7. Tüketici Mahkemesi Hâkimi)
Bireysel Bankacılık İşlemleri Alanında Tüketici Hakları, Kanuna Aykırı Uygulamalar ve Çözüm Yolları

Alt Başlık: Borsa ve Sermaye Piyasası Sektörü
Yrd. Doç. Dr. Nesrin Akın SUNAY (Doğuş Üniversitesi)
Sermaye Piyasalarında Tüketicinin Korunması

13.30 – 14.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
14.00 – 15.00 Öğle Yemeği – Çay Kahve
15.00 – 16.00
2. OTURUM: TÜKETİCİ HUKUKUNDA YARGILAMA VE USUL KURALLARI
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi)

Doç. Dr. Çetin ARSLAN (Yargıtay E. Cumhuriyet Savcısı/Hacettepe Üniversitesi)
Tüketici Hukukunda İdari Para Cezaları ve Yargısal Denetimi
Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
HMK, TKHK ve TKHK Tasarısı’na Göre Tüketici Örgütlerinin Açabileceği Topluluk Davaları
Hâkim Mehmet Akif TUTUMLU (Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hakimi)
Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinde Uyuşmazlık Çözümü

16.00– 16.30 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.30 – 16.45 Çay Kahve Molası
16.45 – 18.30


3. OTURUM: YENİ KANUN İLE GIDA, ENERJİ, E-TİCARET VE TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL (Doğuş Üniversitesi)

Alt Başlık: Yeni Kanunun Sektöre Etkileri
Avni DİLBER (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı)
Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun getirdikleri ve bu yeniliklerin piyasaya etkileri

Alt Başlık: Gıda Sektörü
Prof. Dr. M. Fadıl YILDIRIM (Gazi Üniversitesi)
Sürdürülebilir Beslenme Açısından Tüketicinin Korunması ve Ekmek İsrafının Önlenmesi

Alt Başlık: Enerji Sektörü
Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN (Türk Alman Teknik Üniversitesi)
Elektrik Piyasasında Tüketicilerin Kayıp Kaçak Bedeli Ödeme Yükümlülüğü

Alt Başlık : E-Ticaret Sektörü
Av. Erdost PEHLİVAN (Markafoni Hukuk İşleri Direktörü/İcra Kurulu Üyesi)
E-Ticaret Sektöründe Tüketici Sorunları ve Şirketleri Zorlayan Düzenleyici Eksiklikler

Alt Başlık : Telekomünikasyon Sektörü
Doğan COŞGUN (Avea Hukuk İşleri Direktörü)
Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hukuku


18.30– 19.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
19.00 1. Gün kapanışı

2. GÜN, 22 KASIM CUMA

10.00 – 11.00
4. OTURUM: REKLAM SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

Alt Başlık: Reklam Sektörü
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi)
Aldatıcı Reklamlar ve Tüketicinin Korunması
Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Okan Üniversitesi)
Subliminal Reklâmlara Karşı Tüketicinin Korunması Ve Konuya İlişkin Kanun Taslağı
Özcan PEKTAŞ ( E. Reklam Kurulu Başkanı )
Tüketici, Banka ve İletişim Sektörleri Reklamlarında Nelere Dikkat Etmeli?

11.00– 11.20 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
11.20– 11.30 Çay Kahve Molası
11.30 – 13.00
5. OTURUM: OTOMOTİV, İNŞAAT, TIP VE İLAÇ SEKTÖRLERİNDE TÜKETİCİ HUKUKU VE UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Alt Başlık: Otomotiv Sektörü
Hâkim Candaş İLGÜN ( Yargıtay 13.HD. )
Yeni Gelişmeler Işığında Otomotiv Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları

Alt Başlık: İnşaat Sektörü
Hâkim Mete DUMAN ( Yargıtay 13.HD. )
İnşaat Sektöründe Ayıplı ve Eksik İfanın Hukuki Sonuçları
Hâkim Sevtap KAYA (İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi Hakimi)
İnşaat Sektöründe Maketten Taşınmaz Satışı ve Uygulamaları

Alt Başlık : Tıp ve İlaç Sektörü
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Tıp ve İlaç Sektöründe Tüketicinin Korunması

13.00– 13.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
13.45 – 14.45 Öğle Yemeği – Çay Kahve
14.45 – 15.30
6. OTURUM: REKABET HUKUKUNDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI
Oturum Başkanı: Erkan YARDIMCI (Rekabet Kurumu Başdanışmanı)

Mert KARAMUSTAFAOĞLU (Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı/ LL.M. FU Berlin)
Rekabet İhlallerinin Sona Erdirilmesinde Tüketici Odaklı Bir Uygulama; Taahhüt
Neyzar ÜNÜBOL (Rekabet Uzmanı)
Gıda Perakendeciliğinde Rekabet ve Tüketiciye Yansımaları

15.30 – 16.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.00– 16.15 Çay Kahve Molası
16.15 - 17.30 7. OTURUM: ULUSLARARASI TÜKETİCİ HUKUKU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Kültür Üniversitesi)

Prof. Dr. Mauro BUSSANİ (University of Trieste)
EU Consumer Law: Current Issues and Recent Developments
Av. R. Murat ÖZSUNAY (Frankfurt/M Barosu ve İstanbul Barosu Üyesi)
Uluslararası Sözleşmelerde Elektronik İletişim - Electronic Communications in International Contract
Dr. Alper Tunga AKGÜLEN (İstanbul Cumhuriyet Savcısı)
Uluslararası Mevzuat ve Uygulamalar Işığında Tüketicinin Kişisel Verilerinin Korunması - Mevcut Durum ve Geleceğe Bakış (Protection of Personal Data of Consumers in the light of International Legislation and Implementation - Status Quo and Future Perspectives)
17.30 – 17.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
17.45– 18.00 SEMPOZYUM DİPNOTLARI
18.00 Kapanış ve Sertifika Töreni