Akademik Kurul

Hakimler
1. Hakim Mete DUMAN (Yargıtay 13. HD. Üyesi)
2. Hakim Candaş İLGÜN (Yargıtay 13. HD üyesi)
3. Doç. Dr. Çetin ARSLAN (Yargıtay E. Cumhuriyet Savcısı)
4. Hakim İlhan KARA (Ankara 7. Tüketici Mah. Hakimi)
5. Hakim Sevtap KAYA (İstanbul 3. Tüketici Mah. Hakimi)
6. Hakim Mehmet Akif TUTUMLU (Ankara 6. Tüketici Mah. Hakimi)
7. Alper Tunga AKGÜLEN (İstanbul Cumhuriyet Savcısı)
Akademisyenler
1. Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)
2. Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İst. Kültür Üniversitesi)
3. Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ (İst. Kültür Üniversitesi)
4. Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL (Doğuş Üniversitesi)
5. Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi)
6. Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL (Ankara Üniversitesi)
7. Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU (Beykent Üniversitesi)
8. Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)
9. Prof. Dr. M. Fadıl YILDIRIM (Gazi Üniversitesi)
10. Prof. Dr. Mauro Bussani (University of Trieste)
11. Doç. Dr. Burak ÖZEN (Marmara Üniversitesi)
12. Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN (Türk Alman Teknik Üniversitesi)
13. Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Okan Üniversitesi)
14. Yrd. Doç. Dr. Nesrin Akın SUNAY (Doğuş Üniversitesi)
15. Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Avukatlar
1. Av. Hakan TOKBAŞ (Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı)
2. Av. Murat ÖZSUNAY (İstanbul ve Frankfurt/M Baroları Üyesi)
Sektör Temsilcileri
1. Doğan COŞGUN (Avea Hukuk İşleri Direktörü)
2. Erkan YARDIMCI (Rekabet Kurumu Başdanışmanı)
3. Avni DİLBER (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı)
4. Av. Erdost Pehlivan (Markafoni Hukuk İşleri Direktörü/İcra Kurulu Üyesi)
5. Özcan PEKTAŞ (Reklam Kurulu Eski Başkanı ve TUKÇEV Yönetim Kurulu Üyesi)
6. Mert KARAMUSTAFAOĞLU (Rekabet Kurumu Rekabet Başuzmanı)
7. Neyzar ÜNÜBOL (Rekabet Kurumu Rekabet Uzmanı)

** Akademik kurulumuz, yerli ve yabancı akademisyenler ile sempozyum tarihine kadar düzenli olarak güncellenecektir.