Davet

Tüketici Hukuku’nu diğer bütün hukuk dallarından ayıran en önemli özellik, istisnasız her şahsın aynı zamanda tüketici sıfatını taşıması ve şüphesiz her gün onlarca hatta belki yüzlerce tüketici işlemi yapmasıdır. Tüketici Hukuku, doğum işleminizi yapan kişi veya kuruluştan aldığınız hizmetten, mirasçılarınızın vefat işlemleriniz sırasında kefeninizi satın almak için kurduğu akde kadar gerçek manada hayatın her safhasında yer alır. Tüketici Hukuku, şahsın refahını ve hayat kalitesini doğrudan etkilediği gibi ülke refahını da doğrudan etkileme gücüne ve kabiliyetine sahiptir.

Şu an için kısıtlı bir alana sahip olsa da, ister istemez bu hukuk dalı gelişme hızını her geçen gün artırarak devam ettirecek ve şu an için diğer hukuk dallarının içerisinde olduğu kabul edilen işlemlerin birçoğunu kendi bünyesine katacaktır. Hatta öngörümüz o dur ki, zamanla Tüketici Hukuku, şu ana kadar sıkça kullanılan bazı özel ve genel kanunları yedekleyerek üst başlık halini alacak ve kendine özgü kürsülerin oluşmasını zorunlu kılacaktır.

Bütün bu hayati öneme rağmen, ne yazık ki ülkemizde tüketici hukukunun çok gelişmiş bir hukuk dalı olduğundan söz edemiyoruz. Zira tüketici hukukunun ana iskeletinin bir türlü kurulamadığını üzülerek görüyoruz. Hâlbuki tüketici hukukunun esaslı temellere oturtulamamasından, hem tüketiciler hem sektör hem kamu zarar görmekte ve neticede, bu alandaki eksiklikler herkese kaybettirmektedir.

İşte bu noktada Tüketici Hukuku Enstitüsü, tüketici hukuku sempozyumlarını, her sene Kasım ayının son haftasında düzenli olarak yaparak gelenekselleştirmeye, teorik tartışmaların dışına çıkarak doğrudan uygulamaya yönelik tartışmalarla işlevselleştirmeye ve tüketici hukukunun bütün taraflarını bir araya getirerek kamusallaştırmaya çalışmakta ve ülke tüketici hukukunu dünya standartlarının üzerinde geliştirerek bütün denge unsurları için faydalı hale getirmeyi ve Türkiye’yi uluslararası camiada tüketici hukukunun merkezi haline getirmeyi hedeflemektedir.

Bu amaç etrafında, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecek olduğumuz “3. Tüketici Hukuku Sempozyumu”muza, siz değerli meslektaş ve dostlarımızın da sahip çıkması ve destek olması bizleri memnun edecektir.

Saygılarımla,

Av. Hakan TOKBAŞ
Genel Başkan
Tüketici Hukuku Enstitüsü

 


3. Tüketici Hukuku Sempozyumuna Davet

1982 Anayasasında öngörülen tüketici girişimlerinden ve ülkemizin en önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Tüketici Hukuku Enstitüsü, üçüncü Tüketici Hukuku Sempozyumunu, 2012 yılında olduğu gibi Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle birlikte düzenlemektedir.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Akgiray ve Rekabet Kurumu Başdanışmanı Erkan Yardımcı ve Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elif Çepni ile Hukuk Fakültesi Dekanının açılış konuşması yaptıkları 2012 yılı Sempozyumunda, Yargıtay mensupları, uygulamacılar ve öğretim üyeleri tarafından 30 dolayında bildiri sunulmuş, 500’den fazla katılım olmuştur. İlk iki Sempozyum yayınlanmış ve katılımcılar ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilere sunulmuştur.

21-22 Kasım 2013 tarihinde Doğuş Üniversitesinde yapılacak ve yurtdışından da konuşmacıların katılacağı üçüncü Sempozyumda şu Ana Konularda bildiriler sunulacak ve tartışılacaktır:

1. Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
2. Sigortacılık Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
3. Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
4. Enerji Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
5. İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
6. E-ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
7. Otomotiv Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
8. Reklam Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
9. Tıp ve İlaç Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
10. Taşımacılık Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
11. Borsa ve Sermaye Piyasası Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları,
12. Rekabet Hukukunda Tüketicinin Korunması,
13. Tüketici Hukukunda Yargılama ve Usul Hukuku Kuralları,
14. Çeşitli Ülkelerde Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları.

Tüketici Hukuku konularıyla ilgilenen kişi ve kuruluşları bu Sempozyuma katkıda bulunmaya davet eder, saygılar sunarım.

Prof. Dr. H. Fehim Üçışık
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı