Sempozyum Programı

29 Kasım 2012 - Perşembe
08.00 - 10.00 Kayıt İşlemleri
10.00 - 11.00 Açılış Konuşmaları
  Av. Hakan TOKBAŞ
Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Elif ÇEPNİ
Doğuş Üniversitesi Rektörü
Dr. İrfan NEZİROĞLU
TBMM Genel Sekreteri
Vedat AKGİRAY
SPK Başkanı
Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI
Rekabet Kurumu Başkanı
Mehmet TEKELİOĞLU
TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı
Hayati YAZICI
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı
11.00 - 12.30 Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları - 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. H. Fehim ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)
  Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
  Genel Kredi Sözleşmelerindeki Kefalet Hükümleri
Prof. Dr Evgen Gülçin GRASSİNGER (İstanbul Üniversitesi)
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Haksız Sözleşme Koşulları İle Türk Borçlar Kanunundaki Genel İşlem Şartlarının Bankacılık Sektörü Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK (Ankara Üniversitesi)
  Konut ve Tüketici Kredilerinde Yeniden Yapılandırma Masrafları
Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU (Beykent Üniversitesi)
  Tüketici Kredilerinde Kefaletin Geçerlilik Şartları
Doç. Dr. Burak ÖZEN (Marmara Üniversitesi)
12.30 - 12.50 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
12.50 - 14.00 Öğle Yemeği - Çay Kahve
14.00 - 15.00 Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları - 2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Marmara Üniversitesi)
  Sigortacılık Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
  Sigortacılık Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK (İstanbul Kültür Üniversitesi)
  Sigortacı ve Sigorta Aracısının Bilgilendirme Yükümlülüğünün Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Açısından Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin GÜRPINAR (Beykent Üniversitesi)
  Enerji Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
  Enerji Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulaması
Yrd. Doç Dr. Harun KILIÇ (Beykent Üniversitesi)
15.00 - 15.15 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
15.15 - 16.15

Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları - 3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)

  Elektronik Mallar Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
  Elektronik Mallar Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
Yrd. Doç. Dr. Orhan KUZU (Doğuş Üniversitesi)
  Eğitim Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
  Vakıf Üniversitelerinin ve Vakıf Üniversitelerinden Yararlanan Öğrencilerin Tüketici Hukukunun Süjeleri Bakımından Değerlendirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Okan Üniversitesi)
  Gıda Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
  Gıda Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
Ahmet KAVAK (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı)
16.15 - 16.30 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.30 - 17.15 Çay Kahve Molası
17.15 - 18.15 Tüketici Hukukunda Yargılama ve Usul Hukuku Kuralları
Oturum Başkanı: Hâkim Candaş İLGÜN (Yargıtay 13. HD.)
  Tüketici Mahkemelerinde Yargılama Usulü ve Topluluk Davaları
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi)
  Tüketici Aleyhine Açılan Dava ve Takiplerde Tüketicinin Durumu
Yrd. Doç. Dr. Okay DURMAN (Doğuş Üniversitesi)
  Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Güncel Hukuki Sorunları
Nesih TANRIVERDİ (Kahramanmaraş İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı)
18.15 - 18.30 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
18.30 - 19.00 1. Gün Dipnotları
30 Kasım 2012 - Cuma
09.00 - 10.00 Açılış Konuşmaları
  Av. Hakan TOKBAŞ
Tüketici Hukuku Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Fehim ÜÇIŞIK
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Av. Mehmet DURAKOĞLU
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı
Erkan YARDIMCI
Rekabet Kurumu Başdanışmanı
Tayfun ACARER
BTK Başkanı
10.00 - 11.45 Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları - 4
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ (İstanbul Kültür Üniversitesi)
  Otomotiv Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
  Otomotiv Sektöründe Ayıplı Ürünlerin Satımında Tüketicinin Ve Bunların Sebep Olduğu Zararlarda Zarar Görenin Korunması
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Kültür Üniversitesi) – Av. R. Murat ÖZSUNAY (Frankfurt/M Barosu ve İstanbul Barosu Üyesi)
  Otomotiv Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
Hâkim Candaş İLGÜN (Yargıtay 13. HD.)
  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı'nın Getirdiği Yeni Düzenlemelerin Otomotiv Sektörü Açısından Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Murat İNCEOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
  İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
  Konut Ve Tatil Amaçlı Taşınmaz Satışında Ayıplı İfa – Eksik İfa Ayırımı
Prof. Dr. Turgut ÖZ (Galatasaray Üniversitesi)
  İnşaat Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
Hâkim Ali Selman ERKUŞ (Yargıtay 13.HD.)
11.45 - 12.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
12.00 - 13.30 Öğle Yemeği - Çay Kahve
13.30 - 14.30 Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları - 5
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan ULUSAN (İstanbul Kültür Üniversitesi)
  Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
  Telekomünikasyon Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
Özgür Fatih AKPINAR (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüketici Hakları Daire Başkanı)
  Reklam Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulamaları
  İnternet Aracılığı İle Yapılan Karşılaştırmalı Reklamlar ve Tüketicinin Korunması
Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)
  Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Tasarı Taslağı’nın Reklamlara İlişkin Düzenlemesi
Doç. Dr. Emrehan İNAL (İstanbul Üniversitesi)
14.30 - 14.45 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
14.45 - 15.45 Tüketici Hukuku ve Uygulamalarına Genel Bakış
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Öner EYRENCİ (Doğuş Üniversitesi)
  Mesafeli Sözleşmelerde Bilgi Verme Yükümlülüğü
Doç. Dr. Ümit GEZDER (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
  Tüketici Hukuku ve Uygulamalarına Genel Bakış
Av. Aydeniz TUSKAN (İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi)
  Tüketici Hukuku Ve Uygulamaları Sorunlarına Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Getirilecek Çözümler ve Kanun Koyucunun Düşünceleri
Avni DİLBER (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı-Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı)
15.45 - 16.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
16.00 - 16.45 Çay Kahve Molası
16.45 - 17.45 Rekabet Hukukunda Tüketicinin Korunması
Oturum Başkanı: Erkan YARDIMCI (Rekabet Kurumu Başdanışmanı)
  Ortak Amaç Yolunda İki Farklı Araç: Tüketici Politikası ve Rekabet Politikası
Şamil PİŞMAF (Rekabet Kurumu Rekabet Uzmanı)
  4054 sayılı Kanunun Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları
Tuğçe KOYUNCU (Rekabet Kurumu Rekabet Uzmanı)
  Tüketici Gözüyle Rekabet Hukuku ve Rekabet Kurumu
Aydın AĞAOĞLU (Tüketiciler Birliği Onur Kurulu Başkanı)
17.45 - 18.00 Oturum Değerlendirme (Soru - Cevap)
18.00 - 18.30 Sempozyum Dipnotları
18.30 - 19.30 Tüketici Hukuku Ödülleri Töreni