Konuşmacılar

Konuşmacılar
1. Hâkim Candaş İLGÜN (Yargıtay 13. HD.)
2. Hâkim Ali Selman ERKUŞ (Yargıtay 13.HD.)
3. Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY (İstanbul Kültür Üniversitesi)
4. Prof. Dr. Turgut ÖZ (Galatasaray Üniversitesi)
5. Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi)
6. Prof. Dr. Şebnem AKİPEK (Ankara Üniversitesi)
7. Prof. Dr Evgen Gülçin GRASSİNGER (İstanbul Üniversitesi)
8. Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK (Doğuş Üniversitesi)
9. Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU (Beykent Üniversitesi)
10. Doç. Dr. Burak Özen (Marmara Üniversitesi)
11. Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK (İstanbul Kültür Üniversitesi)
12. Doç. Dr. Murat İNCEOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
13. Doç. Dr. Ümit GEZDER (Medeniyet Üniversitesi)
14. Yrd. Doç. Dr. Orhan KUZU (Doğuş Üniversitesi)
15. Yrd. Doç. Dr. Bünyamin GÜRPINAR (Beykent Üniversitesi)
16. Yrd. Doç Dr. Harun KILIÇ (Beykent Üniversitesi)
17. Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER (Okan Üniversitesi)
18. Yrd. Doç. Dr. Emrehan İNAL (İstanbul Üniversitesi)
19. Yrd. Doç. Dr. Okay DURMAN (Doğuş Üniversitesi)
20. Av. Aydeniz TUSKON (İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi)
21. Avni DİLBER (Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı)
22. Özgür Fatih AKPINAR (BTK Tüketici Hakları Daire Başkanı)
23. Nesih TANRIVERDİ (Kahramanmaraş İl TSHH Başkanı)
24. Ahmet KAVAK (Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı)
25. Şamil PİŞMAF (Rekabet Kurumu Rekabet Uzmanı)
26. Tuğçe KOYUNCU (Rekabet Kurumu Rekabet Uzmanı)
27. Aydın AĞAOĞLU (Tüketiciler Birliği)